Učinkovito z energijo

Namen biltena je prispevati k povečanju učinkovitosti rabe energije in proizvodnje obnovljive energije z osveščanjem in informiranjem večjih porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. Bilten izhaja od leta 1996. V teh letih je postal eno od ključnih komunikacijskih orodij na področju trajnostnega energetskega razvoja.

V biltenu "Učinkovito z energijo" so predstavljene novosti glede energetske, okoljske in drugih politik, predpisov, standardov, programov, projektov, razpisov in drugih aktualnih vsebin na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije tako v Sloveniji kot v Evropi in svetu. Objavljene so tudi informacije o razvoju energetskega trga, mednarodnih in bilateralnih programih in projektih, energetsko učinkovitih tehnologijah ter aktivnostih porabnikov energije, podjetij za energetsko oskrbo, lokalnih skupnosti, finančnih institucij in drugih.

Glavne ciljne skupine biltena so: porabniki energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju ter večstanovanjskih stavbah, lokalne skupnosti, podjetja za energetsko oskrbo, svetovalne, projektantske, inženiringške organizacije, ponudniki energetske opreme in storitev, finančne institucije, razvojne, raziskovalne in izobraževalne institucije, nevladne organizacije, državna uprava in drugi. 

Bilten je prenehal izhajati leta 2012.

 


ARHIV BILTENA


© 2012 - 2024 Portal Energetika