Novica

Javna obravnava dveh pravilnikov za gradnjo in vzdrževanje plinovodov do vključno 16 bar in nad 16 bar delovnega tlaka

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je za javno obravnavo objavilo dva dopolnjena in popravljena pravilnika za gradnjo in vzdrževanje plinovodov do vključno 16 bar in nad 16 bar delovnega tlaka. Pripombe zainteresirane javnosti sprejemamo do 26. 4. 2018.

V javno obravavo sta posredovana naslednja podzakonska akta:

  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom do vključno 16 bar
  • Pravilnik o tehničnih  pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom nad 16 bar.

Prvi pravilnik velja za plinovode z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov od vstopnega mesta do vključno glavne plinske zaporne pipe na priključku  končnega odjemalca. Drugi pravilnik velja za plinovode in objekte sistema zemeljskega plina z največjim delovnim tlakom nad 16 barov od vstopnega do izstopnega mesta.

Pravilnika predpisujeta tehnične zahteve in pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom (do vključno 16 barov oz. nad 16 barov) za varno oskrbo z zemeljskim plinom,  pogoje za načrtovane posege v območjih njihovih varovalnih pasov, območja varnostnih pasov ter posebne varnostne ukrepe zaradi zagotavljanja varnosti in zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom.

Za izpolnjevanje predpisanih tehničnih pogojev je treba pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter drugih delih v celoti upoštevati zahteve in pogoje iz pravilnikov in standarda SIST EN 12007 (za pravilnik z delovnim tlakom do vključno 16 bar) oz. standarda SIST EN 1594 (za pravilnik z delovnim tlakom nad 16 bar).

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predloge obeh pravilnikov v času javne obravnave pošlje na predpisanih ločenih obrazcih za pripombe do vključno 26. 4. 2018.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika