Novica

Javna obravnava novele Pravilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Pravnilnika o spremembah Pravnilnika o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 12. 2022.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v peti točki 7. člena določa, da minister predpiše način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov.

Pravilnik podrobneje ureja način izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov v skladu z Direktivo (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, katere določbe tudi prenaša v nacionalno zakonodajo.

Sprememba pravilnika je potrebna zaradi spremembe direktive, ki je bila sprejemenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/759 z dne 14. decembra 2021 o spremembi Priloge VII k Direktivi (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta glede metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov, ki se uporablja za hlajenje in daljinsko hlajenje.

V obstoječem pravilniku se Priloga 2 zamenjuje s Prilogo iz Uredbe EU 2022/759, ki poleg metodologije za izračun energije iz obnovljivih virov iz toplotnih črpalk, ki se uporabljajo za ogrevanje, dodatno ureja še način izračuna energije iz obnovljivih virov iz toplotnih črpalk, ki se uporabljajo za hlajenje.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 12. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika