Novica

Javna obravnava novele Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi 59. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 4. 7. 2024.

Z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Ur. l. RS, št. 208/21 in 93/22) je določena obveznost distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije (OVE) za promet na trg.

Kot določeno v četrtem odstavku 2. člena zadevne uredbe, so zavezanci v primeru nedoseganja predpisanega energijskega deleža obnovljivih virov energije v posameznem koledarskem letu, le-tega lahko dosegali v enem izmed predhodnih ali naslednjih treh let oziroma s prenosom presežka energijskega deleža v obdobje, kjer delež ni bil dosežen.

Predlog nove uredbe za javno obravnavo ukinja izjemo, s katero se omogoča odstopanje od predpisanih energijskih deležev obnovljivih virov energije v posameznem letu. Razlog ukinitve je zaključitev izjemnih okoliščin, ki so nastale na trgu pogonskih goriv v letu 2022 zaradi ukrajinsko-ruske vojne. Z zaključitvijo izjemnih okoliščin se je zaključila nujnost večje fleksibilnosti pri namešavanju biogoriv, saj se je raven cen biogoriv stabilizirala.

Predlog uredbe vsebuje določbo za prehodno obdobje, ki omogoča prenos presežkov ali primanjkljajev, ki so jih zavezanci dosegli in prenesli v preteklih dveh letih ter zamejuje prenose primanjkljajev in presežkov do leta 2026.

Uredba začne veljati 1. januarja 2025.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 4. 7. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika