Novica

Javna obravnava novele Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE na trgu z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 20. 6. 2024.

Skladno z 20. členom ZSROVE Agencija za energijo vsako leto do 31. oktobra pripravi napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (SPTE) na trgu z električno energijo. Ta napoved se uporabi za določitev referenčne cene električne energije in služi kot podlaga za določanje potrebne višine obratovalnih podpor v naslednjem letu.

V obdobju 2022 do 2024 so se razmere na trgu zaradi energetske krize izrazito spremenile in se še vedno niso umirile. Zaradi ohlajanja gospodarstva, sorazmerno tople zime in posledično presežkov zemeljskega plina ter znižanja cen emisijskih kuponov so se tržne cene električne energije v zadnjih mesecih leta 2023, takoj po objavi napovedi cene za leto 2024, občutno znižale. Velike negotovosti in nihanja cen na trgu so povzročili občutno povečanje marž trgovcev, ki so manjšim proizvajalcem električne energije ponujali znatno nižje cene od tržnih. Za zmanjšanje tržnih tveganj se predlaga ustrezna prilagoditev modela za določanje referenčne cene električne energije C(ElRef).

Tudi na trgu z zemeljskim plinom opažamo zelo podobne trende kot pri električni energiji, saj so cene zemeljskega plina vplivale na gibanje tržnih cen električne energije. Tudi pri tržnih cenah zemeljskega plina je prišlo do znatnega zniževanja cen ob koncu leta 2023, zato se predlaga manjšo spremembo tudi pri modelu določanja referenčne cene zemeljskega plina C(ZPRef), s katerim bi zmanjšali tržna tveganja in vključili ostale višje stroške proizvodnih naprav SPTE.

V noveli uredbe se zamenja Priloga 1, ki določa pravila za določanje referenčne cene. V prilogi se ustrezno prilagodi model za določanje referenčne cene električne energije C(ElRef) in model določanja referenčne cene zemeljskega plina C(ZPRef).

Novi model določanja referenčne cene se prvič uporabi za napoved za leto 2025, ki jo bo Agencija za energijo objavila najpozneje do 31. oktobra letos.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 20. 6. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika