Novica

Javna obravnava Odredbe o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je na podlagi Zakona o oskrbi s plini (ZOP) v javno obravnavo posredovalo predlog Odredbe o načrtu preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini. Predpis določa načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom, ki je namenjen krepitvi pripravljenosti države na morebitne zaostrene razmere pri oskrbi s plinom in izpolnjevanju bistvenih zahtev iz Uredbe (EU) 2017/1938.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 17. 11. 2023.

S predlogom odredbe se določa načrt preventivnih ukrepov pri oskrbi s plinom, ki vključuje infrastrukturni standard in standard oskrbe, izpolnjevanje obeh standardov in preventivne ukrepe za zagotavljanje zanesljive oskrbe odjemalcev s plinom v Republiki Sloveniji in s tem povezane obveznosti podjetij plinskega gospodarstva. Odredba določa tudi pristojnosti za izvajanje 9. člena uredbe (EU) 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom.

Odredba ureja infrastrukturni standard, ki z merilom N-1 ugotavlja, ali ob izpadu dobav po največji infrastrukturi preostala infrastruktura omogoča zadostne zmogljivosti za dobavo plina.

Odredba določa tudi standard oskrbe, ki zahteva od dobaviteljev zaščitenim odjemalcem, da zagotovijo zadostne količine plina za dobavo zaščitenim odjemalcem tudi v oteženih razmerah ali ob motnjah. Večinoma bo dobava omogočena, če dobavitelji zagotovijo zadostne količine plina v treh primerih:

  • v sedmih zaporednih dneh z najnižjo temperaturo, ki statistično nastopi v zadnjih 20 letih,
  • v 30-dnevnem obdobju z izjemno velikim povpraševanjem po plinu, ki se statistično pojavlja enkrat v 20 letih,
  • v 30-dnevnem obdobju ob motnji na posamezni največji plinski infrastrukturi v povprečnih zimskih razmerah.

Za vse tako določene količine plina morajo dobavitelji zagotoviti tudi potrebne zmogljivosti prenosnih poti v Slovenijo.

Z odredbo je določen način poročanja o izpolnjevanju navedenih standardov in sporočanja potrebnih podatkov, obveznosti podjetij plinskega gospodarstva in preventivni ukrepi. Med njimi je najpomembnejša obveznost, da dobavitelji zaščitenim odjemalcem diverzificirajo svoje vire plina in dobavne poti. Odreba določa tudi naloge, ki jih na področju preventivnih ukrepov pri oskrbi s plini izvaja Agencija za energijo.

V prilogi akta so dodani tudi podrobnejši opis sistema in vloge plina pri ogrevanju, daljinskem ogrevanju ter proizvodnji električne energije, kot to določa Uredba (EU) 2017/1938.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog odredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 17. 11. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika