Novica

Javna obravnava Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju energije, na podlagi katerih se podeleljuje status nevladne organizacije v javnem interesu.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 10. 6. 2024.

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (v nadaljevanju: ZNOrg) ministri, pristojni za področja, na katerih nevladne organizacije delujejo, podrobneje določijo kriterije za izpolnjevanje pogoja izkazovanja pomembnejših dosežkov delovanja na področju v javnem interesu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, če kriteriji niso določeni z zakonom.

Te kriterije za nevladne organizacije določa predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju energije.

Naslovnik pravilnika so nevladne organizacije, ki delujejo na področju energije z aktivnostmi za zagotavljanje varne, trajnostne, zanesljive in kakovostne oskrbe energije, povečanje energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo ter rabe energije iz obnovljivih virov.

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa deluje na področjih, ki so kot pomembna opredeljena v strateških dokumentih Republike Slovenije (npr. resolucije, programi) in iz katerih izhaja javni interes.

Nevladna organizacija izkaže izpolnjevanje kriterijev iz prejšnjega člena s poročiloma in programom iz drugega odstavka 8. člena ZNOrg ter morebitnimi drugimi dokazili in listinami, s katerimi izkaže pomembnejše dosežke in rezultate svojega delovanja v javnem interesu.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 10. 6. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika