Novica

Javna obravnava Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog pravilnika, ki na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice stavbe.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 11. 2022

Na podlagi 32. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Ur. l. RS, št. 158/2020) ministrstvo za infrastrukturo s podzakonskim aktom predpiše podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice.

Ker je bil nedavno izdan nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 70/2022), ki predpisuje spremenjeno metodologijo za izračun energijskih lastnosti stavb, ki jo je potrebno uporabljati od začetka leta 2023, je potrebno ustrezno prilagoditi tudi metodologijo izdelave in izdaje energetskih izkaznic.

Predlog novega Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic določa:

  • podrobnejšo vsebino in obliko energetske izkaznice stavbe,
  • metodologijo za izdelavo in izdajo energetske izkaznice,
  • vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic in način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register,
  • podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo in roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami,
  • vrste stavb, za katere velja obveznost izdaje in namestitve energetske izkaznice na vidno mesto.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 11. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika