Novica

Javna obravnava Pravilnika o obratovanju elektroenergetskih postrojev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja elektroenergetskih postrojev. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 2. junija 2016.

Elektroenergetski postroj je celotna električna oprema za proizvodnjo, prenos, pretvarjanje, distribucijo in uporabo električne energije (SIST EN 50110-1: 2013).

Predlagani pravilnik nadomešča zastareli pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev iz leta 1968, ki ne ustreza več sedanjemu času in sicer v delu, ki se nanaša na obratovanje, medtem ko je del o vzdrževanju že urejen s pravilnikom.

Pravilnik se bo uporabljal za vse elektroenergetske postroje, ki so del elektroenergetskega sistema in vse, ki so priključeni na elektroenergetski sistem, vseh napetostnih nivojev, razen za stanovanja in eno in dvostanovanjske stavbe.

Predvideno je, da bo skrbnik tisti, ki bo zadolžen za varno in zanesljivo obratovanje. Potrebno bo določiti strokovna znanja in usposobljenost obratovalnega osebja, kar bo urejeno v internem aktu.

V pravilniku so določbe, ki urejajo cilje obratovanja, zahteve pred začetkom in med obratovanjem in zahteve za vzdrževanje. Dopuščeno je delo pod napetostjo. Urejeno je tudi priključevanje agregatov. Pravilnik določa tudi, kako mora biti obratovanje dokumentirano.    

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje na predpisanem obrazcu do vključno 2. 6. 2016.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika