Novica

Javna obravnava Pravilnika o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. S spremembo in dopolnitvijo Pravilnika ter dopolnjenim 336. členom novele Energetskega zakona (EZ-1), ki je v zaključnem postopku sprejemanja v Državnem zboru Republike Slovenije, bomo prenesli zahteve iz EPBD direktive.

Ena izmed sprememb v noveli EZ-1 se nanaša tudi na implementacijo zahteve Evropske komisije, da se izvede prenos drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. V okviru tega člena je navedeno, da velja obveznost namestitve energetskih izkaznic tudi za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250m2 pogosto zadržuje javnost oziroma jih ti uporabljajo in ne samo za javne stavbe. 

V Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št. 92/14), ki ima podlago v Energetskem zakonu (EZ-1), so v 18. členu podrobneje predpisane klasifikacije vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetskih izkaznic. Zaradi dodatne obveznosti namestitve energetskih izkaznic, katera izhaja iz omenjene novele EZ-1 v sprejemanju (»stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250m2 pogosto zadržuje javnost«) se v dopolnitev pravilnika skladno z zahtevo Direktive 2010/31/EU o namestitvi energetskih izkaznic dodaja klasifikacijo novih vrst stavb, kot so trgovine, nakupovalni centri, supermarketi, restavracije, gledališča, banke in hoteli.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 11. 6. 2019. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika