Novica

Javna obravnava Pravilnika o spremembi Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog spremembe pravilnika za javno obravnavo. Predlagana sprememba zgolj usklajuje terminologijo z nedavno sprejeto Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/18).

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 6. 6. 2018.

Dne 26. 5. 2018 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 32/18) (v nadaljevanju: sprememba uredbe), ki spreminja definicijo naprave za samooskrbo.

Zaradi te spremembe je potrebno uskladiti izrazoslovje v obstoječem Pravilniku o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 1/16) (v nadaljevanju: sprememba pravilnika). Uskladitev vsebine obstoječega pravilnika je potrebna zaradi spremembe uredbe in s tem pravilne uporabe tako uredbe kot pravilnika.

Pravilnik določa tehnične in varnostne zahteve za postavitev in uporabo naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Ukrep samooskrbe je namenjen pokrivanju lastnih potreb po električni energiji z lastno proizvodnjo le-te iz OVE. Zato ta sprememba pravilnika sledi spremembi uredbe, ki odpravlja omejitev moči naprave za samooskrbo in se jo nadomesti z omejitvijo trenutne moči, ki je preko merilnega mesta lahko oddana v omrežje. Za samo omrežje tako ne bo sprememb, saj omejitev 11 kVA ostaja, porabnik, ki ima lastne potrebe po električni energiji večje, kot jo lahko proizvede naprava nazivne moči 11 kVA pa bo lahko namestil napravo večje moči. S tem se poveča lastna samooskrba posameznika, na ravni države pa bomo pridobili večji delež OVE in s tem pripomogli k izpolnitvi cilja 25 % OVE s skupni bruto rabi energije do konca leta 2020.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 6. 6. 2018.

Podrobnejše informacije

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika