Novica

Javna obravnava Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek Pravilnika o tehničnih zahtevah za priključitev proizvodnih naprav električne energije na distribucijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) za javno obravnavo. Pravilnik določa način ugotavljanja ustreznosti proizvodnih naprav za priključitev na distribucijsko omrežje v skladu z Uredbo 2016/631/EU o vzpostavitvi kodeksa omrežja za zahteve za priključitev proizvajalcev električne energije na omrežje.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 14. 6. 2021.

Pri izvajanju Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21, v nadaljnjem besedilu: SONDSEE), ki so začela veljati marca 2021, prihaja do zastoja pri izdaji soglasij za priključitev proizvodnih naprav na omrežje, saj naprave ne izpolnjujejo zahtev za priključevanje iz SONDSEE. Trenutno čaka na priključitev na omrežje več kot 600 novih proizvodnih naprav s povprečno zmogljivostjo proizvodne naprave med 8 in 12 kW. Ob ne ukrepanju je pričakovati, da se bo do konca leta 2021 število teh naprav podvojilo.

Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da predstavljajo zahteve za priključevanje manjših proizvodnih naprav iz SONDSEE, kot nesorazmeren in neutemeljen ukrep, oviro v prostem pretoku blaga in storitev, saj končne odjemalce, dobavitelje opreme in investitorje zaradi nezmožnosti izpolnitve zahtev za dokazovanje skladnosti z omrežnimi zahtevami postavljajo v neenakopraven in diskriminatoren položaj.

Zaradi navedenega je pripravljen osnutek pravilnika, ki je skladen z zavezami, ki izhajajo iz zakonodajnih aktov Evropske unije. Rešitev v osnutku pravilnika na ustrezen in sorazmeren način rešuje probleme priključevanja na omrežje in zagotavlja skladnost izpolnjevanja predpisanih zahtev iz SONDSEE in Uredbe 2016/631/EU za proizvodne naprave, ki so v pretežni meri naprave za samooskrbo iz obnovljivih virov energije.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 14. 6. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika