Novica

Javna obravnava Pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Bistvena sprememba, ki jo prinaša pravilnik, je uskladitev z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1) in ureditev trajanja licenc neodvisnih strokovnjakov.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 6. 4. 2018.

Pravilnik v skladu z 17. členom Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic, podrobnejše pogoje za organizacije, ki opravljajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.

Na podlagi 341. člena Energetskega zakona (Ur. list RS, št. 17/14 in 81/15) je ministrstvo objavilo predlog pravilnika o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic.

Bistvena sprememba v predlaganem pravilniku je uskladitev z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1) in ureditev trajanja licenc neodvisnih strokovnjakov.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 6. 4. 2018.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika