Novica

Javna obravnava Pravilnika o zagotavljanju energije za vozila

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa nalogo dobaviteljem ogljikovodikom na bencinskih servisih, da pod določenimi pogoji zagotovijo oskrbo vozil s pogonom na alternativna goriva (električna energija, vodik, stisnjeni zemeljski plin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, biogoriva). Dobavitelji ogljikovodikov se lahko v izpolnjevanju predlaganih zahtev povezujejo med sabo.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 10. aprila 2017

Predlagani "Pravilnik o zagotavljanju energije za vozila" predstavlja del ukrepov, ki so potrebni za uresničitev nacionalnih ciljev, določenih v nacionalnem okviru politike na osnovi 3. člena Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

Pravilnik določa nalogo dobaviteljem ogljikovodikom na bencinskih servisih, da pod določenimi pogoji zagotovijo oskrbo vozil s pogonom na alternativna goriva. Pogoji, ki so podani v pravilniku predvidevajo obvezno zagotovitev oskrbe z alternativnimi gorivi dobaviteljem s tržnim deležem v Sloveniji večjim kot 10 % in za vozila, ki se proizvajajo v količinah večjih kot 10.000 vozil letno. Servisi za preskrbo vozil z alternativnimi gorivi morajo po predlogu pravilnika biti opremljeni tako, da je možno vsa predmetna vozila primerno oskrbeti z gorivi, pri čemer predlog pravilnika predvideva minimalni čas čakanja na začetek polnjenja 15 min. Dobavitelji ogljikovodikov se lahko v izpolnjevanju predlaganih zahtev povezujejo med sabo.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. 4. 2017.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika