Novica

Javna obravnava Pravilnika o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Predlagan pravilnik nadomešča obstoječega in določa uskladitev z veljavnim Energetskim zakonom (EZ-1).

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 28. 5. 2018.

S Pravilnikom o zahtevah za varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov se nadomesti obstoječi pravilnik, ki je zastarel in po eni strani pomanjkljiv, po drugi strani pa še določa vsebine, ki so postale del drugih predpisov.

Predlagani pravilnik se osredotoča na varno in zanesljivo obratovanje vročevodnih in parnih kotlov in se izogiba podvajanju vsebin iz drugih predpisov o tlačni opremi in graditvi objektov. Pravilnik tako ne določa več načina vgradnje kotlov, saj so za ta namen poleg navodil proizvajalca že sprejete gradbene smernice, prav tako pa ne določa več načina tlačnih preizkusov, saj so ponovno poleg navodil proizvajalca že sprejeti predpisi o preizkušanju opreme pod tlakom.

Pravilnik uvaja možnost nadzora obratovanja kotla brez stalne prisotnosti upravljavca kotla, seveda ob izpolnjevanju s standardom predvidenih zahtev za opremo in procese v tem primeru.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 28. 5. 2018.

Podrobnejše informacije

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika