Novica

Javna obravnava predloga Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20.11.2014.

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 8,4 %.

Na podlagi osmega odstavka 333. člena, drugega odstavka 336. člena in šestega odstavka 347. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014) je ministrstvo, pristojno za energijo, objavilo predlog Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic za javno obravnavo.

 

Pravilnik določa podrobnejšo vsebino in obliko energetskih izkaznic stavbe, metodologijo za izdajo energetske izkaznice ter vsebino podatkov, način vodenja registra energetskih izkaznic, način prijave izdane energetske izkaznice za vpis v register, vrste stavb za katere velja obveznost. Določa tudi obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto ter podrobnejšo vsebino, obliko, metodologijo ter roke za nadzor nad izdanimi energetskimi izkaznicami.


Pravilnik določa tudi vrste stavb, za katere velja obveznost namestitve energetske izkaznice na vidno mesto, v skladu z 11. členom Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb.


Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje do vključno 20.11.2014 na e-naslov: gp.mzip@gov.si.

 

Podrobnejše informacije

 

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 1,7 %, za povprečnega industrijskega odjemalca pa znižala za 8,4 %.

© 2012 - 2024 Portal Energetika