Novica

Javna obravnava predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Predlagana uredba odpravlja neskladnost Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 6/2014) z 8. členom Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in sicer v delu, ki se nanaša na pristojni organ za izvajanje Uredbe 347/2013/EU.

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 17. 12. 2018.

Skladno z Uredbo 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo je morala vsaka država članica najpozneje do 16. novembra 2013 imenovati en nacionalni organ, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa. Trenutno obstajata v Sloveniji dva pristojna organa. Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Ur. l. RS, št. 6/2014), je za pristojni organ določila „ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo“. Takrat je bilo to ministrstvo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, saj je bilo odgovorno tako za energetske projekte kot za izdajo dovoljenj. Vendar pa sta zaradi reorganizacije ministrstev konec leta 2014, za ti dve področji sedaj pristojni dve ministrstvi: Ministrstvo za infrastrukturo je pristojno za energetske projekte skupnega interesa ter Ministrstvo za okolje in prostor za usklajevanje procesa dovoljevanja.

S predlagano uredbo se omenjeno vprašanje ureja tako, da se za pristojni organ določi Ministrstvo pristojno za energijo, ki na področju prostora in graditve objektov prenese naloge vodenja postopkov za izdajo celovite odločitve v izvajanje ministrstvu pristojnemu za prostor in graditev.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu do vključno 17. 12. 2018.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika