Novica

Javna obravnava Smernic za vrtanje v plitvi geotermiji

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek smernic za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermiji do globine 300 metrov, ki je odprt za javno obravnavo. Smernice obsegajo vse vrtine za zajetja plitve geotermalne energije do globine 300 metrov tako za odprte kot zaprte sisteme; vodnjake (črpalne in ponikalne vrtine) in geosonde. Zainteresirana javnost lahko pripombe na osnutek dokumenta posreduje do 6. 6. 2016.

Foto: GeoZS.

Skladno z Direktivo 2009/28/ES ima Slovenija obveznost do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež obnovljivih virov v rabi bruto končne energije. Eden izmed pomembnih obnovljivih virov energije je tudi geotermalna energija.

 

Geološki zavod republike Slovenije je v okviru programa dela za Ministrstvo za infrastrukturo pripravil osnutek Smernic za vrtanje v plitvi geotermiji.


Namen smernic je tudi olajšati postopek pridobivanja dovoljenj in spodbud, izboljšati evidenco geoloških in hidrogeoloških podatkov s slovenskega ozemlja, izboljšati evidenco rabe obnovljivih virov energije, prispevati k zmanjšanju stroškov zaradi tveganj in geoloških presenečenj, prispevati k izboljšanju kakovosti storitev izvedbe vrtin za zajetja plitve geotermalne energije, opremiti naročnika z ustreznimi podatki za naročanje storitev, informiranje naročnika o tem, katere podatke mora dobiti ob prevzemu vrtine, prispevati k zmanjšanju napak med obratovanjem ter opremiti izvajalce z jasnimi navodili in priporočili.

 

Smernice se bodo kot osnutek priporočil do aprila 2017 uporabljale poskusno. V tem obdobju se bodo sprejemala vsa mnenja, predlogi in pripombe na gradivo. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na osnutek dokumenta posreduje na najkasneje do 6. junija 2016.

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika