Novica

Javna obravnava sprememb in dopolnitev ZSROVE in ZUNPEOVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE-B) in Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (ZUNPEOVE-A). Namen novele zakonov je prenos določb Direktive 2023/2413/EU v slovenski pravi red.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 19. 4. 2024.

Z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: ZSROVE) je bila v slovenski pravni red prenesena Direktiva 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov  (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2018/2001/EU, tudi Direktiva RED II). Gre za temeljno direktivo, ki vsebuje določbe glede skupnega okvira za spodbujanje energije iz obnovljivih virov (OVE), zavezujočega cilja EU za skupni delež energije iz OVE v bruto končni porabi energije leta 2030, pravil o finančnih podporah za električno energijo iz OVE, samooskrbe z električno energijo iz OVE, uporabe energije iz OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja, upravnih postopkov.

Navedena direktiva je bila spremenjena z novo Direktivo 2023/2413/EU glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2023/2413/EU, tudi Direktiva RED III), ki jo je potrebno prenesti v slovenski pravni red. Države članice morajo uveljaviti zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 21. maja 2025. Določene člene pa je potrebno prenesti že do 1. julija 2024, in sicer gre za člene, ki se nanašajo na izdajo upravnih dovoljenj za postavitev naprav na OVE.

Glede na vsebino bodo določbe Direktive 2023/2413/EU prenesene s spremembo dveh zakonov, ki so predmet javne obravnave:

Namen sprememb ZSROVE je predvsem postopkovne narave zaradi prenosa navedene direktive, saj določa roke za izvedbo upravnih postopkov.

Smiselno enako velja za spremembe ZUNPEOVE, pri čemer so poleg členov, potrebnih za prenos navedene direktive, dodane še manjše izboljšave določenih členov, ki posegajo v Zakon o kmetijskih zemljiščih in so bili vneseni na predlog Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glavni namen členov je konkretizacija nekaterih določb o agrofotovoltaiki.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakonov v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 19. 4. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika