Novica

Javna obravnava Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za ponovno javno obravnavo. Uredba podrobneje ureja delovanje trga z zemeljskim plinom, obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja in ostale elemente trga z zemeljskim plinom. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. maja 2016.

Končni rok za oddajo vlog je 12. 9. 2016 do 10:00.

Prvotni predlog uredbe je bil v javni obravnavi od začetka julija do konca septembra 2015. Zaradi upoštevanja številnih pripomb zainteresirane javnosti je nov predlog besedila uredbe precej dopolnjen, zato predpis dajemo v ponovno krajšo javno obravnavo.

Uredba podrobneje ureja pravila za delovanje trga z zemeljskim plinom, obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina, zamenjavo dobavitelja, ter ostale elemente, povezane s trgom z zemeljskim plinom na prenosnem sistemu zemeljskega plina in distribucijskih sistemih zemeljskega plina, ki imajo neposreden ali posreden dostop do prenosnega sistema zemeljskega plina v Sloveniji. Uredba ureja tudi obliko za predstavitev podatkov in postopek, s katerim se dobaviteljem in odjemalcem zagotovi dostop do podatkov, ki jih mora zagotoviti operater distribucijskega sistema.

 

V okviru opisa osnovnih elementov trga, uredba boj jasno določa vlogo in vsebino pogodbe o izravnavi, ki določa razmerje med nosilcem bilančne podskupine in hierarhično višjo bilančno skupino; nadalje vlogo in umestitev bilančne sheme kot seznama bilančnih skupin in podskupin, ki lahko aktivno delujejo na trgu z zemeljskim plinom.

Med postopki je v uredbi pomembna podrobna opredelitev postopka o menjavi dobavitelja, ki se z uredbo poenostavlja in hkrati zagotavlja večjo pravno varnost glede veljavnosti in odpovedi pogodb o dobavi. Prav tako je pomemben postopek za dostop do podatkov o porabi zemeljskega plina na odjemnem mestu odjemalca, s katerim odjemalec ali pooblaščena pravna oseba dostopa do podatkov za dve pretekli leti.

Uredba prinaša spremembo na področju obračuna zemeljskega plina in omrežnine, saj se bo pri zaračunavanju upoštevala kurilna vrednost plina in bo odjemalcem zaračunana energija v kWh. Hkrati se bo, podobno kot je to že sedaj določeno na prenosnem omrežju, tudi na distribucijskem omrežju omrežnina zaračunavala enotah, izraženih v EUR/kWh in EUR/ kWh/dan. Tudi takse in prispevki se bodo istočasno (predvidoma s 1. 1. 2017) z opisano spremembo zaračunavali v prilagojenih enotah.

Uredba na področju nujne oskrbe usklajuje določbe s pristopom, ki ga samo za področje električne energije pripravlja Agencija za energijo, pri čemer je upravičenost do nujne oskrbe časovno omejena z obdobjem reševanja vloge za socialno denarno pomoč na centru za socialno delo.

 

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 18. 5. 2016.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika