Novica

Javna obravnava Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe OVE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije. Kontaktno točko kot del dejavnosti centra za podpore ureja v letošnjem letu sprejet nov Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZRROVE).

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 22. 1. 2022.

Z Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije se podrobneje določa način dela, področje uporabe in naloge kontaktne točke kot del dejavnosti centra za podpore. Kontaktna točka bo tako opravljala naloge usmerjanja, pomoči in informiranja vlagatelja vse od trenutka vložitve zahteve do izdaje dokončne odločbe, vendar pa ne bo smela nastopati kot zastopnik ali pooblaščenec stranke v upravnem ali drugem postopku. Kontaktna točka bo pomagala vlagateljem pri pridobivanju dovoljenj in drugih aktov, ki se po nacionalnem pravu zahtevajo za proizvodne naprave, in ki so potrebni za gradnjo, rekonstrukcijo, obnovo ali obratovanje proizvodne naprave in njihovo priključitev na omrežje, ter v postopkih programov podpore.

Z namenom hitre in učinkovite izmenjave vlog in drugih dokumentov, pomoči pristojnim organom z informacijami o nameravani proizvodni napravi in drugem objektu, z opozarjanjem na tek rokov in podobno bo kontaktna točka sodelovala s pristojnimi organi, ki odločajo v postopkih za izdajo dovoljenj in drugih aktov. Upravni in drugi pristojni organi, ki odločajo v teh postopkih, ter druge osebe, ki v teh postopkih sodelujejo, bodo kontaktni točki dolžni neodplačno predati podatke oziroma informacije, ki se nanašajo na vlagatelja in na proizvodno napravo, v katero vlaga.

Skladno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) bo naloge kontaktne točke opravljala gospodarska družba, ki opravlja dejavnost centra za podpore, center za podpore pa bo vzpostavil regionalne informacijske točke z namenom približanja kontaktnih točk uporabnikom storitev. Zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti postopkov bo morala kontaktna točka zagotoviti tudi elektronsko poslovanje z vlogami in v ta namen vzpostaviti informacijski sistem za podporo vlagateljem. Naloge kontaktne točke se bodo financirale iz sredstev za podpore.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 1. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika