Novica

Javna obravnava Uredbe o energetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Ta uredba določa vrste objektov, naprave, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo ter način vodenja energetske infrastrukture. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. decembra 2015.

Skadno z 462. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS. št. 17/2014) energetsko infrastrukturo sestavljajo naslednji objekti, naprave in omrežja:

  • prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina,
  • distribucijski omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina,
  • sistem za UNP,
  • sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina,
  • sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje,
  • sistem za distribucijo drugih energetskih plinov,
  • sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na prenosni ali distribucijski sistem.

Na podlagi 462. člena EZ-1 vlada, na predlog ministra, pristojnega za energijo, podrobneje predpiše vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo energetsko infrastrukturo, ter način vodenja energetske infrastrukture. To je določeno s predlagamo uredbo.


Uredba določa kdo je dolžan voditi evidenco in kaj mora evidenca vsebovati. Uredba še ohranja del, ki ureja posebnosti pri proizvodnji električne energije in se nanašajo na pogoje montiranja in priključevanja enostavnih naprav na elektroenergetsko omrežje.


Še dodatno uredba zmanjšuje administrativne ovire za naprave, ki zaradi svojega majhnega vpliva zaradi samih dimenzij naprave in varnejšega načina delovanja to dopuščajo. Uredba ohranja kazni za montiranje naprav v nasprotju z določbami uredbe.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 18. 12. 2015.
 
Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika