Novica

Javna obravnava Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki določa mehanizem oblikovanja regulacije cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah izven avtocest in hitrih cest.

Zainteresirana javnost lahko pošlje pripombe do 27. 5. 2024.

Na podlagi Zakona o kontroli cen in Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen je za doseganje ciljev in ukrepov gospodarske politike z ukrepi kontole cen mogoče vplivati na inflacijo.

Predlog uredbe določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji naftnih derivatov in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Za naftne derivate, čigar cena se oblikuje s to uredbo, se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB-95), dizelsko gorivo in kurilno olje (KOEL). Mehanizem regulacije cen iz uredbe se ne uporablja na prodajnih mestih bencinskih servisov na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

Na podlagi predloga uredbe se cena vseh goriv izračunava na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (Vir: PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja USD/EUR. Za obe pogonski gorivi (NMB-95 in dizelsko gorivo) se modelski ceni mineralnega naftnega derivata doda še dodatek za bio-komponento, ki se izračuna posebej za mineralne bencine in posebej za mineralni dizel.

Novost iz predloga uredbe je daljše obdobje veljavnosti cen, namesto sedanjih 14 dni, se bodo cene spreminjale vsake štiri tedne. Modelske cene se tako izračunavajo na podlagi 28-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov in 28-dnevnega povprečja cen biogoriv, s čimer bo zagotovljena izravnava nihanj na borznih trgih, kar bo pri končni potrošnji povzročilo večjo stalnost cen naftnih derivatov ter predvidljivo stroškovno obremenitev gospodinjstev in gospodarskih subjektov.

Marže distributerjev so z uredbo navzgor omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva, 0,0794 evra za liter NMB-95 bencina in 0,08 evra za liter ELKO.

Uredba predvideva začetek veljavnosti s prvim 28 dnevnim regulativnim obdobjem, ki se začne 18. junija 2024. Uredba velja eno leto.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 27. 5. 2024. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika