Novica

Javna obravnava Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe distribucijskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba ureja izvajanje gospodarske javne službe ter predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti distribucijskega operaterja električne energije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 08.02.2015.

Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije izključno pravico izvajanja javne službe na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo Energetskega zakona (EZ-1) je uveljavljena določba 554. člena, ki razveljavlja predpise in jim določa začasno uporabo. Med temi predpisi so tudi predpisi, ki določajo pravni okvir distribucijskega operaterja električne energije.

Za vzpostavitev pravnega okvira v skladu z 81. členom EZ-1 je potrebno sprejeti uredbo o podelitvi koncesije in uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe, katerih vsebina je združena v osnutku predlagane uredbe.

Uredba ureja način izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe dejavnost distribucijskega operaterja električne energije in sicer:

  • organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja te javne službe,
  • pravice in obveznosti izvajalca javne službe,
  • način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo javno službo,
  • pravice in obveznosti uporabnikov sistema,
  • način financiranja javne službe.

Uredba je tudi koncesijski akt za koncesijo za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja, s katerim se določajo način podelitve, predmet in pogoji koncesije ter nadzor nad njenim izvajanjem. Trajanje koncesijskega razmerja po uredbi je 50 let od sklenitve koncesijske pogodbe.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 08. 02. 2015.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika