Novica

Javna obravnava Uredbe o spremembah Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. S spremembo uredbe se zagotavlja uskladitev plačevanja prispevkov po posameznih odjemnih skupinah glede na njihovo porabo električne energije.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 14. 12. 2018.

Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14) Vlada Republike Slovenije z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15, 76/17) predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE).

V predlagani spremembi uredbe se spreminjajo ponderji, s katerimi se usklajuje delež prispevkov, ki jih morajo zagotavljati posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev električne energije z deležem električne energije, ki jo porabijo. Ponderje, ki so bili nazadnje določeni leta 2015, je potrebno spremeniti, ker je sedaj že znano, kolikšen je obseg znižanja podpor za elektro intenzivna podjetja po posamezni odjemni skupini. Agencija za energijo je pri pripravi metodologije za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje za novo regulativno obdobje 2019-2021 pripravila napoved obračunskih moči  in porabe električne energije za posamezne odjemne skupine, na podlagi katerih so sedaj izračunani ponderji, ki so prilagojeni na napovedana razmerja med obračunskimi močmi in porabo posamezne odjemne skupine.

Po letu 2015 je bila za potrebe določanja omrežnine na Agenciji za energijo določena nova odjemna skupina za polnilnice električnih vozil, ki je sedaj v predlagani spremembi uredbe usklajena.

Sprememba uredbe o prispevkih je podlaga za Agencijo za energijo, da sprejme nov Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 14. 12. 2018.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika