Novica

Javna obravnava Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo nov predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije. Ureja predvsem tehnične zahteve za pametne merilne sisteme ter način in pogoje za uvajanje v naše električno omrežje. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 6. julija 2015.

Cilj uvajanja naprednega merilnega sistema je omogočiti dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu elektrike, obračunavanje po dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.

EZ-1 v prvem odstavku 49. člena določa, da mora distribucijski operater gospodinjskim odjemalcem in drugim uporabnikom sistema zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu elektrike, omogočajo obračunavanje po dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.

Predlagana uredba določa:

  • način uvedbe naprednega merilnega sistema električne energije v Republiki Sloveniji,
  • odgovornosti distribucijskega operaterja električne energije in drugih udeležencev v procesu uvajanja tega naprednega merilnega sistema,
  • delovanje naprednega merilnega sistema in informiranje uporabnikov,
  • zagotavljanje povezljivosti naprednih merilnih sistemov in njegovih sestavnih delov,
  • zahteve glede zagotavljanja varstva osebnih podatkov in postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
  • postopek uvedbe merilnega sistema.

Predlog uredbe je bil v javni obravnavi v januarju in marcu 2015. V postopku medresorskega usklajevanja je bila uredba spremenjena do te mere, da jo je potrebno ponovno posredovati v javno obravnavo.

Predlog uredbe je glede na prejšnjo verzijo bistveno krajši. Ne vsebuje več določil, ki so se nanašale na možnost pospešenega oziroma postopnega uvajanja naprednega merilnega sistema, ne določa več tudi razmerij med distribucijskim operaterjem in elektrodistribucijskimi podjetji. Osnutek uredbe predvideva pospešeno uvajanje naprednega merilnega sistema in opredeljuje postopke, kako se napredni merilni sistem vpelje.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 6. 7. 2015.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika