Novica

Javna obravnava Zakona o energetski politiki

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon določa načela energetske politike, ukrepe upravljanja energetske politike, ureja pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za energijo, ureja pristojnost energetske inšpekcije, pooblastila in pogoje za energetskega inšpektorja, opredeljuje energetsko infrastrukturo ter ureja nekatera druga skupna vprašanja na področju energetike.

Javna obravnava zakona bo potekala do 15. 9. 2023.

Gre za zadnji področni zakon, ki se izdvaja iz obstoječega Energetskega zakona (EZ-1). Ker se je tekom krizne situacije na področju energetike izkazalo, da je potrebno določene vsebine urediti v zakonu, ki nima začasne narave, so se posamezne določbe iz Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE) in iz Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) prenesle v predlog tega zakona.

Glavni cilji predloga zakona so sistemska ureditev materije, večja preglednost pravne ureditve področja, zanesljiva oskrba z energijo, zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu energije, prehod na nizkoogljično družbo, zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem določb in poenostavitev postopkov pridobivanja sredstev.

Zakon vsebuje osem poglavij:

  • v prvem poglavju so splošne določbe, ki določajo samo vsebino zakona, evropske predpise, ki se prenašajo s tem zakonom ter urejajo izraze za razumevanje zakona;
  • drugo poglavje vsebuje temeljna načela energetske politike ter ukrepe upravljanja energetske politike, med drugim prioritetno rabo energije, LEK in energetske bilance;
  • tretje poglavje vsebuje določbe v zvezi z Agencijo za energijo;
  • četrto poglavje je namenjeno urejanju energetske infrastrukture;
  • v petem poglavju se določa vsebino energetske inšpekcije;
  • šesto poglavje je namenjeno urejanju postopka za dodeljevanje spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije;
  • v sedmem poglavju se ureja vsebina posameznih drugih skupnih vprašanj, med drugim tudi krizne razmere na področju oskrbe z energijo;
  • v osmem poglavju so opredeljene kazenske določbe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 17. 9. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika