Novica

Javna obravnava Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Zakon ureja delovanje in poslovanje Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, način zagotavljanje sredstev v skladu, njihovo višino in namensko porabo. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe v času javne obravnave posreduje do 31. 8. 2020.

Javna obravnava po potekala do 31. 8. 2020.

Sklad je ustanovljen skladno s Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/03).

Namen sklada je zagotavljanje zbiranja sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo NEK ter odlaganjem radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz NEK, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK.

Predlog zakona je pripravljen v skladu z Normativnim delovnim programom Vlade RS za leto 2020 na podlagi zahtev Računskega sodišča RS za popravljalni ukrep ministrstva v okviru opravljene revizije leta 2011.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 31. 8. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika