Novica

Javna obravnava Zakona o oskrbi s plini

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon pokriva celotno področje oskrbe s plini iz povezanih prenosnega in distribucijskega sistema plina in je nastal z razlogom nadomestitve veljavnega Energetskega zakona po zaključenih vsebinskih področjih.

Javna obravnava zakona bo potekala do 10. 6. 2021.

Namen Zakona o oskrbi s plini (ZOP) je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo s plini ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge s plini.

Predloga Zakona o oskrbi s plini za javno obravnavo predstavlja nov zakon, ki je nastal na podlagi razdelitve veljavnega Energetskega zakona na več zakonov po zaključenih vsebinah. Zakon vsebinsko ureja celotno področje oskrbe s plini iz povezanih prenosnega in distribucijskega sistema plina. Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom posodobitve določb in vnosom nujnih novih vsebin.

Poleg ukinitve pridevnika »zemeljski« v naslovu in več manjših dopolnil, so bistvene spremembe glede na določbe trenutno veljavnega Energetskega zakona za področje zemeljskega plina naslednje:

  • zakonske določbe so prilagojene namenu, da se prenosni in distribucijski sistem zemeljskega plina pripravita za t.i. »ozelenitev« in s tem za prevzem in prenos plinov obnovljivega izvora, kot so razni bioplini, biometani, sintetični metani, pa tudi vodik. S prevzemom plinov v plinski sistem, ki nimajo enake kurilnosti in drugih lastnosti zemeljskega plina, je potrebno primerno obvladovati in regulirati kakovost nove mešanice plinov, ki se dobavi končnemu odjemalcu,
  • zakon tako določa potrebne naloge in pravila za podjetja plinskega gospodarstva za omogočanje prevzema plina v sistem tudi na distribucijskem nivoju, kjer že v bližnji prihodnosti pričakujemo priključitev več proizvajalcev biometana,
  • ker so tako naprave in omrežje operaterjev, kot naprave končnih odjemalcev lahko občutljive na spremembo lastnosti dobavljenega plina, zakon prinaša nalogo operaterjem sistema, da v načrtu prilagoditve analizirajo stanje in pripravijo ustrezne ukrepe za prilagoditev,
  •  zakon za namen izvajanja solidarnostnega mehanizma držav članic EU pri oskrbi z (zemeljskim) plinom, ki temelji na Uredbi EU 2017/1938 in bilateralnih sporazumih držav članic, podrobneje določa nujno podporno okolje in naloge operaterja prenosnega sistema, nosilcev bilančnih skupin, pristojnega organa in vlade RS za izvedbo solidarnostnega mehanizma: nakupa ali ponudbe in prodaje plina za gospodinjske odjemalce v skrajnih kriznih razmerah ob morebitnem splošnem pomanjkanju plina in ko trg plina v regiji ne deluje več.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 10. 6. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika