Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C)

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo EZ-1 so v uskladitvi z EU zakonodajo (Direktiva (EU) 2019/692) in zakonsko podlago za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 6. 12. 2019.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Energetskega zakona (EZ-1) v slovenski pravni red prenašamo Direktivo (EU) 2019/692, ki spreminja in dopolnjuje Direktivo 2009/73/ES o skupnih o pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, ki je v slovenski pravni red že prenesena z EZ-1. Direktiva 2019/692/EU je bila objavljena v maju 2019, rok za implementacijo pa poteče 24. februarja 2020.

Spremembe, uvedene s to direktivo, ki bodo prenesene v EZ-1, bodo zagotovile, da se bodo pravila, ki veljajo za prenosne plinovode med državami članicami EU, uporabljala tudi za prenosne plinovode iz držav članic EU v tretje države in iz njih. Republika Slovenija je sicer geografsko obkrožena z državami članicami EU in plinovodov, ki bi jo povezovala s tretjimi državami sicer nima (je tudi relativno majhna verjetnost, da jih bo kdaj imela), toda obveznost prenosa direktiva vseeno obstaja. V ta namen so v EZ-1 dodane določbe, ki bolj jasno določajo naloge operaterja prenosnega sistema (Plinovodi d.o.o.) in regulatorja trga (Agencija za energijo). Za zagotovitev usklajenosti z evropskim pravnim redom je v predlogu dopolnitev EZ-1 za primer morebitnega mednarodnega sporazuma s tretjo državo predviden tudi postopek odobritve pogajalskih izhodišč in odobritve podpisa tega sporazuma s strani Evropske komisije.

S predlagano spremembo EZ-1 se dodaja tudi nov 381.a člen, v katerem je dodana zakonska podlaga za spodbujanje ukrepov za rabo alternativnih goriv v prometu s strani države (npr. dodelitve subvencij za nakup vozil na alternativna goriva). Predlagani člen ne prinaša obveznosti za državo (niti za kogarkoli drugega), ampak daje zgolj zakonsko podlago in možnost, da v kolikor bodo obstajala razpoložljiva finančna sredstva, država izvede omenjene ukrepe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 12. 2019. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti  E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika