Novica

Javna obravnava Zakona o učinkoviti rabi energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona učinkoviti rabi energije, čigar namen je zagotoviti in spodbuditi zmanjšanje rabe energije ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in temeljnih načel energetske politike. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe v času javne obravnave posreduje do 4. 5. 2020.

Javna obravnava po potekala do 4. 5. 2020.

Predlog zakona določa ukrepe za spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije in ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, ki so namenjeni doseganju zanesljive oskrbe z energijo in rabe obnovljivih virov energije. Določa tudi pristojnosti organov, ki opravljajo naloge po zakonu ter izvajanje politike države na področju energetske učinkovitosti.

Z zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo direktive Evropske unije glede energetske učinkovitosti; energetske učinkovitosti stavb; vzpostavite okvira za določanje zahtev za okoljsko primerne zasnove izdelkov, povezanih z energijo; spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov; skupnih pravilih notranjega trga električne energije in zemeljskega plina.

Osnovni namen spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energije je izboljšanje parametrov oziroma kazalcev oskrbe in rabe z energijo v državi. Ti kazalci so zmanjšanje rabe energije, povečanje količine in deleža obnovljivih virov energije, povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo in drugih energetskih razlogov, ki so določeni v strateških dokumentih in akcijskih načrtih.

Predlog zakona je bil pripravljen v sodelovanju z  Inštitutom za javno upravo d.o.o. ob tehnični pomoči, financirani s strani EU v okviru Programa za podporo strukturnim reformam.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 4. 5. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika