Novica

Javna predstavitev Smernic za vrtanje v plitvi geotermalni energiji do globine 300 metrov

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije organiziralo predstavitev Smernic za vrtanje v plitvi geotermalni energiji do globine 300 metrov. Po predstavitvi je potekala razprava na temo dokumenta.

Foto: MZI

Javna predstavitev in razprava o smernicah za vrtanje v plitvi geotermalni energiji je potekala 24. 11. 2016 v prostorih Geološkega zavoda Slovenije (GeoZS).

 

Smernice za izvajanje ukrepov pri vrtanju v plitvi geotermalni energiji so objavljene na spletnih straneh MZI - Portala Energetika ter se kot osnutek priporočil do aprila prihodnjega leta uporabljajo poskusno. V tem obdobju se sprejemajo tudi vsa mnenja, predlogi in pripombe na gradivo. Do sedaj je ministrstvo prejelo zgolj dve pisni pripombi. Prva pripomba je povezana z uskladitvijo terminologije, druga pa na splošno opredeljuje problem preskromne uporabe geotermalne energije v Sloveniji.

Smernice bodo olajšale delo investitorjem, raziskovalcem, izvajalcem vrtin in sistemov, proizvajalcem in  inštalaterjem na področju geotermalne energije ter jih usmerjale pri samem delu, pomagale pa bodo tudi pri regulativi same zakonodaje.

Včerajšnje delavnice se je udeležilo skoraj 30 zainteresiranih strokovnjakov z različnih področij, predstavniki proizvajalcev, vrtalcev, izvajalcev ter energetskih agencij.

V razpravi je bilo podanih nekaj idej in pripomb na vsebino smernic. Pripombodajalci so bili naprošeni, da pripombe posredujejo v pisni obliki. Po prejetju vseh pripomb se bodo smernice v decembru 2016 ustrezno dopolnile.

Naslednji korak pri oblikovanju smernic bo formalna potrditev le-teh ter posredovanje dokumenta javnosti kot uradnega priporočila za izvajanje vrtin v plitvi geotermalni energiji. Ta korak je predviden v prvi polovici leta 2017.


Podrobnosti


Vir: MzI

Foto: MZI

© 2012 - 2024 Portal Energetika