Novica

Javni poziv za subvencioniranje nakupa električnih koles

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Borzenov center za podpore je objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih koles, ki so namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

Prijava na poziv je mogoča od 3. 6. 2024 dalje preko spletne aplikacije.

Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 so opredeljeni ukrepi in upravičeni namene porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. Med drugim je podprt ukrep sofinanciranja nakupa novih električnih koles, ki so na podlagi tehničnih in drugih lastnosti namenjena opravljanju daljših poti oziroma dnevnih poti na delo.

Nepovratne finančne spodbude so skladno z javnim pozivom za fizične osebe so namenjene subvencioniranju nakupa e-koles s pedali z dodatnim pogonom, ki so opremljena s pomožnim električnim motorjem z največjo trajno nazivno močjo, ki je manjša ali enaka 250 W, katerega izhodna moč se prekine, kadar kolesar preneha poganjati pedala, sicer pa se progresivno zmanjšuje in končno prekine, preden hitrost vozila doseže 25 km/h.

Predmet subvencioniranja so elektrilna kolesa, ki ustrezajo predpisanim standardom, in sicer kot:

  • električno kolo, ki je mestno ali zložljivo e-kolo,
  • električno tovorno kolo.

Upravičenec do subvencije je vsaka polnoletna fizična oseba, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, dodeljeno davčno številko s strani Finančne uprave Republike Slovenije ter je nakup e-kolesa opravila v času polnoletnosti.

Višina subvencije za posamezen tip kolesa znašajo za:

  • električno kolo 25% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 500 EUR in katerih maloprodajna cena z DDV (z upoštevanim komercialnim popustom) ne presega 2.500 EUR.
  • električno tovorno kolo 30% od maloprodajne cene z vključenim davkom na dodano vrednost, vendar ne več kot 1.000 EUR.

Skupna višina sredstev za sofinanciranje ukrepa nakupa električnih koles znaša 4 miljone evrov, od tega je 2 milijona evrov na voljo za leto 2024.

Oddaja vlog je mogoča preko spletne aplikacije Borzena od vključno 3. 6. 2024 od 8:00 dalje do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Podrobnejše informacije

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika