Novica

Javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Na podlagi Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE) ter Uredbe o subvencijah za nakup lesnih peletov je Borzen objavil javni poziv za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov. Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR.

Upravičenci lahko oddajo vlogo za subvencijo do vključno 31. 5. 2023.

Do subvencije za nakup lesnih peletov je upravičena fizična osebe, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete in je v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji.

Vloga za pridobitev subvencije se odda:

  • v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, ali
  • v fizični obliki na način, da se ročno podpiše ter s (priporočeno) poštno pošiljko pošlje na naslov: Borzen, d.o.o., center za podpore; Dunajska 156; 1000 Ljubljana s pripisom: »subvencija za lesne pelete«.

Upravičenci lahko vlogo vložijo od danes do vključno 31. 5. 2023. Center za podpore vlog, oddanih po 31. 5. 2023, ne bo sprejemal.

Upravičenec je za eno vgrajeno kurilno napravo upravičen do subvencije za nakup največ 5 ton lesnih peletov, za vsako tono v višini 100 EUR, za eno kurilno napravo pa je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije.

Upravičenec pridobi pravico do subvencije z izdajo odločbe, ki bo izdana predvidoma v enem mesecu od prejema popolne vloge. Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge.

Povezava na javni poziv

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika