Novica

Javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Predmet razpisa je izbor do dveh izvajalcev usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic za obdobje petih let skladno z 345. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo). O podelitvi pooblastila bo z odločbo odločil minister, pristojen za energijo.

Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2020.

Na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji. Izbran izvajalec bo na osnovi javnega razpisa dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic za obdobje petih let od dneva podpisa pogodbe.

Pogoji sodelovanja, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Pri pripravi vloge je potrebno upoštevati pogoje, ki so podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.

Popolna vloga in dokumenti, ki jih mora predlagatelj vloge predložiti v skladu z zahtevami in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najpozneje do 1. 12. 2020 do 12. ure oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

Oddane vloge bo pregledala strokovna komisija, ki bo ugotavljala popolnost oddanih vlog. Vloge, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje, bodo ocenjene po merilih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Podrobnosti

Vir. MZI

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika