Novica

Junija 2023 ponovno višja stopnja davka na dodano vrednost za energente

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, ker je bil sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov posebej zaostrene.

Vlada se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem okolju in vpliva na razmere doma, zato že od nastopa mandata sprejema različne ukrepe za omilitev energetske draginje. Pri tem deluje transparentno in odzivno. Ukrepe je zastavila tako, da imajo realne učinke, hkrati pa ne izničijo manevrskega prostora za morebitne prihodnje intervencije države.

Z namenom ohranjanja cene energije na nižji ravni je bila komplementarno z drugimi ukrepi na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov začasno za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023 znižana stopnja davka na dodano vrednost (DDV) za elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in les za kurjavo, ohranjena znižana trošarina vsem glavnim energentom in električni energiji ter omogočen nakup označenega goriva za kmetijstvo z že znižano trošarino. Učinek je bilo mogoče doseči le z dopolnjujočimi ukrepi, kot so omejitev cen pogonskih goriv izven avtocest, omejitev najvišje dovoljene marže kurilnega olja ter določitev najvišje maloprodajne cene elektrike in zemeljskega plina.

Ukrep znižane stopnje DDV se izteče z današnjim dnem in ne bo podaljšan, tako da se bo od 1. junija 2023 stopnja DDV za omenjene energente ponovno obračunala po višji 22% davčni stopnji.

Malim, srednjim in velikim podjetjem je bila v drugi polovici leta 2022 zagotovljena pomoč s subvencijami v skupni višini skoraj 62 milijonov evrov. Za velike poslovne odjemalce je bil oblikovan mehanizem oblikovanja cene električne energije. Povprečni gospodinjski odjemalec je na letni ravni z vsemi ukrepi prihranil od 110 do 334 evrov za dobavo električne energije in od 90 do 675 evrov za dobavo zemeljskega plina. Obseg podpore prebivalcem in gospodarstvu je v letu 2022 znašal okoli 2,2 odstotka bruto domačega proizvoda.

Kljub spremenjenim razmeram, ki so narekovale pomoč v obliki znižanja DDV za energente, bo vlada še naprej spremljala dinamično stanje na trgu energentov in s ciljem omilitve posledic draginje in visokih cen energentov ustrezno prilagajala sprejemanje ukrepov.

Tako je vlada že podaljšala regulacijo cen elektrike in zemeljskega plina za gospodinjstva, male poslovne odjemalce in mala in srednje velika podjetja do konca leta 2023. Zato bodo gospodinjstva, mali poslovni odjemalci in mala in srednje velika podjetja še naprej plačevala elektriko in zemeljski plin po nižjih cenah, kot bi jih sicer na trgu, če regulacije ne bi bilo. S tem ukrepom vlada prebivalkam in prebivalcem še naprej pomaga premagovati energetsko draginjo. Malim poslovnim odjemalcem in malim ter srednje velikim podjetjem, ki so generator gospodarskega razvoja, pa omogoča stabilno in predvidljivo okolje za poslovanje.

Za leto 2023 je predvidena milijarda evrov pomoči gospodarstvu. Podjetjem bo subvencionirano plačilo visokih cen energentov, pripravljena sta dva ukrepa za ohranitev delovnih mest. Obseg podpore prebivalcem in gospodarstvu je v letu 2023 načrtovani z ukrepi v višini 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika