Novica

Podaljšanje regulacije cen električne energije za mikro, mala in srednja podjetja do konca leta 2023

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 45. redni seji podaljšala regulacijo cen električne energije za za mikro, mala in srednja podjetja do konca letošnjega leta z nespremenjenimi pogoji. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/2023.

Veljavna Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja je veljala za dobave od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023, za pogodbe, ki so bile podpisane od 9. novembra 2021 naprej.

Analiza ministrstva, pristojnega za energijo je na segmentu mikro, malih in srednjih podjetij pokazala:

  • da se stanje na trgu ni spremenilo niti se ne nakazuje izboljšanje situacije,
  • da na ravni EU niso bili sprejeti ukrepi, ki bi zadostno znižali cene,
  • da obstaja potreba, da se odjemalcem, ki jih zajema Uredba, takoj zagotovi stabilne cene za celo leto 2023, še posebno pa je taka stabilnost in predvidljivost pomembna za gospodarstvo.

V kolikor bodo cene naraščale, bo regulacija dobrodošla, če pa bodo padle, bodo ponudniki sami znižali cene in omejitev cen bo postala odveč. V tem trenutku je zaradi predvidljivosti gospodarskih razmer najbolje, da se omejitev cen za mala in srednja podjetja podaljša do konca leta 2023. Zato se s predlogom dopolnitve uredbe določi, da se ukrep obnovi za dodatnih 6 mesecev, kar pomeni, da velja do 31. decembra 2023. Uredba obdobje veljavnosti torej podaljšuje do konca leta z nespremenjenimi pogoji.

Uredba nima finančnih posledic za državni proračun. Vsi dobavitelji, ki bodo dobavljali električno energijo na podlagi uredbe bodo upravičeni do nadomestila oziroma drugega ukrepa. V Uredbi o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije bo nerejen sklic na to uredbo. Uredba vpliva na gospodarstvo, in sicer ima pozitiven vpliv na gospodarstvo, saj se razmere na energetskih trgih niso spremenile in zato je potrebna regulacija cen, ki bo zamejila cene električne energije za najbolj ranljivi del gospodarstva.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika