Novica

Letno poročilo o kapitalskih naložbah v upravljanju vlade za 2022

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 50. redni seji sprejela letno poročilo za leto 2022 o upravljanju kapitalskih naložb države v pristojnosti vlade za leto 2022.

Ministrstvo za finance skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu na podlagi podatkov pristojnih ministrstev vsako leto pripravi in vladi posreduje letno poročilo za preteklo leto o upravljanju kapitalskih naložb države, za katerega je pristojna vlada.

Poročilo mora vsebovati informacijo o doseženih rezultatih družbe, pojasnila o razlogih za bistvene odmike od sprejetih ciljev ter ukrepe in usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev.

Letošnje poročilo se nanaša na gospodarske družbe ELES, BORZEN in Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa (v pristojnosti Ministrstva za okolje, podnebje in energijo), Holding Kobilarna Lipica (v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport) in družbo 2TDK (v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo).

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika