Novica

Maloprodajne cene električne energije v 2. trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 165 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 7 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 108 EUR/MWh, kar je 2 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 8 %, za negospodinjske porabnike pa nižja za 1 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2021.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2021 znašala 164,5 EUR/MWh in je bila za 7 % višja od maloprodajne cene v prejšnjem 1. trimesečju 2021. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2021 glede na 2. trimesečje 2020) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 23 %.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 64,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala za 8 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 49,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 23 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2021 znašale 17,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 165 %. Enoletni porast omrežnine in dajatev glede na enako obdobje preteklega leta je posledica nezaračunavanja postavk omrežnine za priključno moč ter prispevka OVE in SPTE v obdobju marca do maja 2020, ko so veljali začasni ukrepi Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19. Trošarina je v 2. trimesečju znašala 3,05 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2021 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 39,1 %, delež omrežnine 30,3 %, delež dajatev v energetiki 10,7 %, delež trošarine 1,9 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 2. trimesečju 2021 znašala 108,2 EUR/MWh in je bila za 2 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 3 %.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 2. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 56,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 1 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 18,7 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 10 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2021 znašale 10,8 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 19 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 2. trimesečju 2021 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je 2 % več kot leto pred tem.

V 2. trimesečju 2021 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,8 %, delež omrežnine 21,1 %, delež dajatev v energetiki 12,2 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika