Novica

Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa za 7 %.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 12 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 3. trimesečje (julij - september) leta 2020.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2020 znašala 173,1 EUR/MWh in je bila za 29 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2020. Sprememba glede na prejšnje četrtletje je posledica zaključka ukrepov Vlade RS in Agencije za energijo za blaženje socialnih in gospodarskih posledic širjenja virusa COVID-19, ki so veljali od začetka marca do konca maja 2020. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2020 glede na 3. trimesečje 2019) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 3 %.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 65,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 12 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 53,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 4 %. Zaračunane dajatve za namene energetike so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2020 znašale 19,7 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 1 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 3. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 37,7 %, delež omrežnine 31,1 %, delež dajatev v energetiki 11,4 %, delež trošarine 1,8 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. trimesečju 2020 znašala 108,7 EUR/MWh in je bila za 4 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 7 %.

Postavka dobava energije je v 3. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 57,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 9 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 18,3 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 2 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2020 znašale 10,3 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 8 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 3. trimesečju 2020 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh (brez DDV).

V 3. trimesečju 2020 je delež postavke za dobavo energije znašal 64,9 %, delež omrežnine 20,6 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika