Novica

Maloprodajne cene električne energije za gospodinjstva v letu 2012 višje v povprečju za 4 %

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo je objavil letno poročilo "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2012", v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2011 in 2012. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2012 znašala 148,62 EUR/MWh in je bila za 4,1 % višja kot konec leta 2011, medtem ko je bil povprečni odjemalec na enotarifnem merjenju obremenjen z 169,59 EUR na MWh porabljene električne energije, kar je 3,5% več kot konec leta 2011.

Poraba električne energije vseh odjemalcev gospodinsjkega odjema je v letu 2012 znašala 3170 GWh, kar je dober 1% manj kot leta 2011.

V poročilu lahko bralci preko prikaznih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo osnovne ponudbe dobaviteljev. Prikazana je tudi utežena struktura cene električne energije na nacionalnem nivoju ter mesečni in letni prihranek pri zamenjavi dobavitelja.

 

V letu 2012 so tarifne postavke za dobavo električne energije povišali dobavitelji Elektro Maribor Energija Plus, Elektro Gorenjska Prodaja, E3, Petrol In Petrol Energetika. Cene dobave energije so se povišale v rangu od 4 % do 15 % za odjemalce na enotarifnem merjenju in v rangu 8 % do 21 % za odjemalce na dvotarifnem merjenju. Ostali dobavitelji (Elektro Celje Energija, Elektro Energija in GEN-I) v letu 2012 niso spreminjali cen dobave energije, ki so tako ostale na ravni iz konca leta 2011.Rezultati analize
cen električne energije kažejo, da je bil konec leta 2012 najcenejši dobavitelj v vseh segmentih odjema električne energije dobavitelj GEN-I. Za povprečnega odjemalca na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T) je bil pri ceni dobave energije (vključno z nadomestilom dobavitelja) cenejši do 26,7 %, v končnem mesečnem znesku računa pa cenejši do 13,3 % od ostalih dobaviteljev.

Povprečni slovenski porabnik na najbolj zastopanem segmentu odjema (II. stopnja dvotarifno merjenje), na III. stopnji dvotarifnega merjenja ter povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T z dnevno porabo 11,2 kWh) je v letu 2012 plačeval najvišji znesek mesečnega računa pri dobavitelju Elektro Energija.

Najdražji dobavitelj za manjše porabnike na I. stopnji enotarifnega merjenja je bil konec leta 2012 dobavitelj E3, na I. stopnji dvotarifnega merjenja pa Elektro Energija.

Najdražji dobavitelj za povprečnega odjemalca na II. in III. stopnji enotarifnega merjenja ter za povprečnega odjemalca na enotarifnem merjenju (AVER SLO - ET) je bil konec leta 2012 dobavitelj Elektro Maribor Energija Plus.

Najdražji za velike nadstandardne odjemalce na IV. stopnji (enotarifno in dvotarifno merjenje) je bil konec leta 2012 dobavitelj E3.

 

Oba elementa, katerih določanje cen se določa prosto na trgu in je v pristojnosti dobaviteljev (cena za dobavo energije in stroški nadomestila dobavitelja) na nacionalnem nivoju v letu 2012 za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju predstavljata skupaj 48,3 % končne cene računa za električno energijo.

 

Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju je konec leta 2012 znašala 148,62 EUR/MWh in je bila za 4,1 % višja kot konec leta 2011, za odjemalca na enotarifnem merjenju pa 169,59 EUR/MWh, kar pomeni 3,5% več kot konec leta 2011.

 

V letu 2012 je dobavitelja zamenjalo rekordnih 48.794 odjemalcev gospodinjskega odjema, kar je 46% več kot leta 2011 in največ od odprtja trga leta 2007.

 

Povprečni slovenski odjemalec na enotarifnem merjenju (AVER SLO - ET) bi ob zamenjavi dobavitelja v letu 2012 lahko mesečno prihranil do 5,54 EUR, prihranek na letnem nivoju pa bi znašal največ 64,20 EUR. Povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T) bi ob zamenjavi dobavitelja v letu 2012 lahko mesečno prihranil do 7,06 EUR, prihranek na letnem nivoju pa bi znašal največ 83,18 EUR.

Povezava do poročila za leto 2012

 

 

Arhiv poročil za obdobje 2008-2012
© 2012 - 2024 Portal Energetika