Novica

Maloprodajne cene naftih derivatov ostanejo nespremenjene do 3. oktobra 2011

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/10), se 20. septembra 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, in sicer se modelske cene vseh naftnih derivatov precej zvišajo, Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 5. do 16. septembra 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov najprej občutno zvišale, nato pa so se znižale. V tem obdobju pa je tečaj € nasproti USD močno padel in pomembneje vplival na to, da se kljub padcu borznih cen v drugi polovici obračunskega obdobja modelske cene niso znižale. Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene vseh naftnih derivatov pred dajatvami, in sicer predvsem srednjih destilatov.


Vlada RS je 19. septembra 2011 na korespondenčni seji sprejela sklep o znižanju višine trošarin na vse naftne derivate, in sicer v takšni višini, da se z znižanjem trošarin v celoti kompenzirajo zvišanja modelskih cen. Zato se dne 20. septembra  2011 maloprodajne cene naftnih derivatov z dajatvami ne spremenijo.

 

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo ostale nespremenjene cene naftnih derivatov v veljavi od 20. septembra do 3. oktobra 2011.


© 2012 - 2021 Portal Energetika