Novica

Maloprodajne cene naftnih derivatov nespremenjene

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 79/11), se 3. novembra 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov in sicer se modelske cene motornih bencinov rahlo znižajo, cene srednjih destilatov (dizelskega goriva in kurilnega olja ekstra lahkega KOEL) pa se občutno zvišajo.

Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 17. do 28. oktobra 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene srednjih destilatov precej zvišale, borzne cene motornih bencinov pa so se rahlo znižale. V tem obdobju se tečaj € nasproti USD ni bistveno spremenil in ni pomembneje vplival na izračun modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so nižje modelske in prodajne cene pred dajatvami za motorne bencine ter občutno višje cene pred dajatvami za srednje destilate.

Vlada RS je 2. novembra 2011 na dopisni seji sprejela sklep o spremembi trošarin na vse naftne derivate, in sicer v takšnem obsegu, da po spremembi trošarin ostajajo maloprodajne cene vseh naftnih derivatov nespremenjene.
 
Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih derivatov bodo nespremenjene cene naftnih derivatov ostale v veljavi še od 3. do 14. novembra 2011.


© 2012 - 2024 Portal Energetika