Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 2. trimesečju 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je nacionalna statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2023. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 99 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 29 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 68 EUR/MWh, kar je 11 % manj kot leto prej.

Postavka cena zemeljskega plina bila na segmentu gospodinjskega odjema za dve tretjini višja kot pred letom dni, za negospodinjske porabnike pa je bila za 4 % nižja.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2023.
 

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2023 znašala 98,9 EUR/MWh in je bila za 2 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2023. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2023 glede na 2. trimesečje 2022) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 29 %.

Za premostitev energetske draginje je Vlada RS z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema s 1. septembrom 2022 omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom. V drugem trimesečju 2023 je tako postavka cena zemeljskega plina znašala 72,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo za 66 % več kot v enakem obdobju lani. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,7 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 4 % nižja kot pred letom dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 2. trimesečju 2023 skupaj znašale 2,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi ukrepa oprostitve okoljske dajatve CO2 znižale za 47 %. Trošarina je znašala 0,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine znižala za 2 %. Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen zemeljskega plina se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem zemeljskega plina od 1. septembra 2022 dalje obračuna nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5 %. Ukrep se je iztekel maja 2023.

V 2. trimesečju 2023 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 73,4 %, delež omrežnine 12,9 %, delež dajatev 2,7 %, delež trošarine 0,9 % in davek na dodano vrednost 10,1 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2023 znašala 68,2 EUR/MWh in je bila za 26 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 11 %.

Cena zemeljskega plina, kot kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2023 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 53,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 4 %. Omrežnina je znašala 4,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. trimesečju 2023 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,3 EUR/MWh (brez DDV), kar je na račun ukrepa oprostitve okoljske dajatve CO2 bilo 14 % manj kot v enakem obdobju leta 2022. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 2 % več kot pred letom dni.

V 2. trimesečju 2023 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 88,2 %, delež omrežnine 7,4 %, delež dajatev 3,8 % in delež trošarine 0,6 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika