Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 3. trimesečju 2022

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je nacionalna statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2022. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 94 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 22 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 88 EUR/MWh, kar je 14 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 137 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 168 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za tretje trimesečje (julij - september) leta 2022.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2022 znašala 93,5 EUR/MWh in je bila za 22 % višja od maloprodajne cene v preteklem 2. trimesečju 2022. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2022 glede na 3. trimesečje 2021) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 64 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. trimesečju 2022 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 62,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 137 %. Samo v zadnjih treh mesecih se je postavka cena plina povišala za 42 %. Z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina, je vlada za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 z Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema omejila najvišje dovoljene cene plina iz plinskega sistema za upravičene skupine odjemalcev ter za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom.

Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,1 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 6 % nižja kot pred letom dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 3. trimesečju 2022 skupaj znašale 3,5 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta znižale za 28 %. Trošarina je znašala 0,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta na podlagi interventnega ukrepa znižanja trošarine, ki velja od februarja 2022, znižala za polovico.

Kot komplementarni ukrep sprejeti regulaciji cen zemeljskega plina se na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov vsem odjemalcem zemeljskega plina od 1. septembra 2022 dalje obračuna nižja davčna stopnja DDV v višini 9,5 %.

V 3. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 66,4 %, delež omrežnine 14 %, delež dajatev 3,8 % delež trošarine 0,9 % in davek na dodano vrednost 14,9 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2022 znašala 88 EUR/MWh in je bila za 14 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2022. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 116 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2022 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 67,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 168 %. V zadnjih treh mesecih se je postavka cena plina povišala za 22 %.

Omrežnina je znašala 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 4 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 3. trimesečju 2022 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,1 EUR/MWh (brez DDV), kar je 27 % manj kot v enakem obdobju leta 2021. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,3 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi vladnega ukrepa znižanja trošarin predstavljajo za polovico manj kot v enakem obdobju leta 2021.

V 3. trimesečju 2022 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 90,3 %, delež omrežnine 6,5 %, delež dajatev 2,8 % in delež trošarine 0,4 % cene brez DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopni v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika