Novica

Mapiranje specifičnih politik in ukrepov v okviru tehnične pomoči EK pri posodobitvi NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V okviru tehnične pomoči Evropske komisije pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN za Slovenijo je bila s strani konzorcijskega partnerja inštitucije Cambridge Econometrics zaključena aktivnost 1.2: Mapiranje specifičnih politik in ukrepov.

V okviru tehnične pomoči, ki jo Evropska komisija nudi državam članicam za namen priprave posodobitev NEPN, konzorcij institucij pod vodstvom svetovalnega podjetja ICF, ki vključuje še partnerje Cambridge Econometrics, Adelphi, CSD in Artelys, Sloveniji zagotavlja tehnično pomoč pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN ter pri vhodnih podatkih za pripravo strokovnih podlag NEPN.

V okviru pomoči pri pripravi osnutka posodobljenega NEPN, ki vključuje pregled dobrih praks in usmeritve glede politik in ukrepov NEPN za zapolnjevanje ključnih vrzeli ter identifikacijo priložnosti za krepitev regionalnega sodelovanja, je bila s strani konzorcijskega partnerja inštitucije Cambridge Econometrics zaključena aktivnost 1.2: Mapiranje specifičnih politik in ukrepov.

Poročilo o tej aktivnosti vključuje analizo politik in ukrepov NEPN na nekaterih področjih v sosednjih državah ter v izbranih drugih državah članicah EU, na podlagi česar bi lahko okrepili in/ali dopolnili tudi politike in ukrepe v posodobljenem slovenskem NEPN.

Poročilo o aktivnosti mapiranje specifičnih politik in ukrepov je dostopno na spletni strani Portal Energetika - Druge strokovne podlage.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika