Nacionalni energetski in podnebni načrt

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) je akcijsko strateški dokument, ki ga je skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov dolžna sprejeti vsaka država članica EU.

NEPN za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe na petih razsežnostih energetske unije:

  1. razogljičenje (emisije TGP in OVE),

  2. energetska učinkovitost,

  3. energetska varnost,

  4. notranji trg ter

  5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Vlada Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.


Vse informacije glede priprave in sprejema NEPN (2020) so dostopne na spletni podstrani Nacionalni energetski in podnebni načrt (2020).


Države članice so dolžne spremljati izvajanje NEPN in vsaki dve leti o tem poročati Komisiji. Skladno z Uredbo (EU) 2018/1999 je treba NEPN posodobiti vsakih pet let. Prvo posodobitev NEPN je treba Komisiji priglasiti do 30. junija 2024.

V letih 2022, 2023 in 2024 bodo tako v povezavi s posodobitvijo NEPN izvedene naslednje aktivnosti:

  • oblikovanje in vodenje podnebnega in energetskega dialoga na več ravneh,
  • poročatanje o izvajanju sprejetega NEPN,
  • posodobitev strokovnih podlag za NEPN,
  • posodobitev NEPN.

AKTUALNO (Maj 2024)

  • prejeto pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila,
  • pripravljen nov osnutek posodobljenega NEPN, dopolnjeno Okoljsko poročilo in Dodatek za presojo na varovana območja, ki se javno razgrinjajo,
  • začenja se zaključno posvetovanje z javnostjo, ki bo trajalo do vključno nedelje, 23. junija 2024,
  • javna predstavitev z ministrom bo potekala 3. junija 2024,
  • zaključena je posodobitev strokovnih podlag,
  • zaključen je projekt tehnične pomoči Evropske komisije.© 2012 - 2024 Portal Energetika