Novica

Ministrstvo za zdravje vabi promotorje k oddaji vlog za izvedbo projektov energetske obnove stavb javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za zdravje je objavilo pet javnih pozivov potencialnim promotorjem za oddajo vlog zainteresiranosti za izvedbo projektov javno-zasebnega partnerstva energetske obnove in storitev energetskega upravljanja stavb javnega sektorja po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. Rok za oddajo vlog je 29. 8. 2016.

Povprečna višina izplačane podpore za prvo polletje 2016 je znašala 141,7 EUR/MWh.

Predmet pozivov je iskanje promotorjev/zasebnih partnerjev, ki bodo v okviru javno-zasebnega partnerstva financirali izvedbo investicije in zagotovili ukrepe učinkovite rabe energije ter s tem zagotovili prihranke javnemu partnerju. Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v naslednjih objektih:

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo na predpisanih obrazcih do 29. 8. 2016 do 10.00 ure na naslov javnega partnerja: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ni javno. Javni partner bo prejete vloge obravnaval in o njih odločil najkasneje v štirih mesecih od prejema.

 
Dokumentacija, ki jo javnemu partnerju predloži promotor, mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:

  • Predstavitev promotorja in dokazila o usposobljenosti,
  • Idejna rešitev za realizacijo projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva,
  • Finančno-tehnični del vloge.

Podrobnejše zahteve glede vsebine in oblike vloge ter pogoji za njihovo predložitev so podane v polnem besedilu posameznega javnega poziva.


Povezava na javne pozive


© 2012 - 2023 Portal Energetika