Novica

Mnenje vlade na sklep Državnega sveta k zaključkom javne razprave »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo«

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje na sprejeti sklep Državnega sveta k zaključkom javne razprave »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo« in ga poslala Državnemu svetu.

V dvorani Državnega sveta je 26. januarja 2024 potekala javna razprava »Načrt za podnebno nevtralno in energetsko suvereno Slovenijo«, katere tema je bila doseganje elektroenergetske uvozne neodvisnosti in podnebne nevtralnosti do leta 2035 s ciljem zagotoviti zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z energijo.

Na dogodku sta sodelovala tudi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Konzorcij institucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan, ki MOPE zagotavlja strokovno in tehnično podporo pri pripravi osnutka posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN).

Državni svet je k Zaključkom javne razprave sprejel Sklep z dne 11. 3. 2024 ter ga poslal Vladi RS v proučitev in opredelitev. Na osnovi prejetega Sklepa Državnega sveta, je Vlada Republike Slovenije dne 23. 4. 2024 sprejela mnenje s sprejetem sklepu, v katerem podaja podrobnejša pojasnila k posameznim zaključkom javne razprave.

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika