Novica

Naftni derivati cenejši

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur.l. RS, št. 76/10), se dne 28. junija 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov.

Modelske cene vseh naftnih derivatov nekoliko znižajo. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.


V obračunskem obdobju (od 13. do 24. junija 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov najprej nekoliko zvišale, nato pa so se precej znižale. V tem času se tečaj € v odnosu na tečaj USD ni bistveno spremenil in ni pomembneje vplival na izračun modelskih cen. Rezultat takšnih gibanj so nekoliko nižje modelske in prodajne cene vseh naftnih derivatov.


Ker Vlada RS dne 27. junija 2011 ni spremenila trošarin, se vse spremembe modelskih cen v celoti prenesejo v končne maloprodajne cene z dajatvami. 


Na osnovi navedenega se maloprodajnih cen vseh naftnih derivatov nekoliko znižajo, in sicer se cena motornega bencina NMB 95 zniža za 0,9 centa/liter, cena motornega bencina NMB 98 za 0,8 centa/liter, cena dizelskega goriva za 0,8 centa/liter in cena kurilnega olja ekstra lahkega KOEL za 0,5 centa/liter.


Nove cene naftnih derivatov se uveljavijo dne 28. junija in veljajo do 11. julija 2011.


© 2012 - 2022 Portal Energetika